Khi tải xuống tài liệu từ cổng thông tin chính thức của American Standard Design Award, Thí sinh đồng ý với các điều khoản sau:

 • Thí sinh chỉ có thể gửi bài dự thi với tư cách cá nhân.

 • Mỗi thí sinh chỉ gửi bài 1 lần.

 • Được phép gửi lại bài dự thi bằng cách thay thế bài nộp trước đó cho đến ngày kết thúc cuộc thi.

 • Thí sinh đạo văn hoặc sao chép nội dung từ các thiết kế đã có trước dưới mọi hình thức sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Thí sinh sẽ cần cung cấp mọi thông tin mà LIXIL International Pte. Ltd. (“LIXIL”) yêu cầu, nhằm điều tra các cáo buộc hoặc nghi ngờ đạo văn. LIXIL có toàn quyền đánh giá việc đạo văn của bài dự thi và nếu phát hiện, có toàn quyền đánh loại bài thi đó.

 • Tất cả các bài dự thi được nộp sẽ trở thành tài sản trí tuệ của LIXIL. Thí sinh đồng ý đáp ứng mọi yêu cầu để thực hiện điều khoản này. Thí sinh hiểu và đồng ý rằng LIXIL và các công ty liên kết có thể tích hợp các yếu tố trong bài dự thi vào các sản phẩm và thiết kế của LIXIL và các công ty liên kết mà không cần hỏi ý kiến thí sinh.

 • LIXIL giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với mọi thông tin và tài liệu cung cấp cho thí sinh trước, trong và sau cuộc thi này. Bao gồm nhưng không giới hạn bởi, thông tin và tài liệu có thể được tải xuống từ cổng thông tin chính thức của American Standard Design Award.

 • LIXIL có quyền loại một bài dự thi trước, trong hoặc sau khi cuộc thi theo đánh giá của riêng mình. Trong trường hợp đánh loại sau khi được trao giải, thí sinh sẽ được yêu cầu trả lại giải thưởng và LIXIL được quyền thông báo về việc đánh loại.

 • Các quyết định của giám khảo và LIXIL là quyết định cuối cùng, có tính ràng buộc và không thể bị phản đối trong bất kỳ trường hợp nào.

 • Các thí sinh hiểu và đồng ý rằng LIXIL có thể chụp ảnh và đăng tải ảnh trong suốt cuộc thi này, vì mục đích công khai và các mục đích liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở các ấn phẩm truyền thông xã hội). Thí sinh khi tham gia cuộc thi này cũng đồng ý cho phép LIXIL đăng tải tên và tên trường của họ trong hoạt động truyền thông tiếp thị.

 • Thí sinh phải giữ đảm bảo giữ bí mật các thông tin đăng nhập. LIXIL sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí, thiệt hại hoặc phí tổn nào có thể phát sinh.

 • LIXIL có quyền công bố các giải thưởng đặc biệt theo quốc gia cụ thể hoặc khi cuộc thi kết thúc theo quyết định của mình. Các giải thưởng này không thể bị phản đối hoặc nghi vấn trong bất kỳ trường hợp nào

 • Thí sinh hiểu rằng họ chịu trách nhiệm xin sự đồng ý của nhà trường trong việc tham gia cuộc thi này, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc xin nhà trường cho phép LIXIL đề cập tên trường trong các tài liệu công khai. LIXIL sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí, thiệt hại, mất mát hoặc phí tổn nào có thể phát sinh từ việc không xin được sự đồng ý của nhà trường.

 • Cuộc thi này không dành cho nhân viên LIXIL, người thân của nhân viên LIXIL hoặc các giám khảo. Người thân bao gồm các thành viên trong gia đình và họ hàng (chẳng hạn như vợ/chồng, bạn đời, cha mẹ, con cái, vợ/chồng của con, anh chị em, vợ/chồng hoặc con của anh chị em ruột), bạn bè hoặc người có mối quan hệ tình cảm hoặc thân mật. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

 • LIXIL sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí, thiệt hại, mất mát hoặc phí tổn nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến American Standard Design Awards.

 • LIXIL có quyền soạn thảo, sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ Điều khoản tham gia nào nếu cần, theo quyết định riêng của mình. Để tránh hiểu lầm, các điều khoản này có thể bao gồm quy định về số lượng người chiến thắng ở cấp Quốc gia.

 • Bất kỳ hành động nào dưới đây đều có thể dẫn đến việc đánh loại thí sinh. Xin lưu ý rằng danh sách này không đầy đủ.
  • Thí sinh ghi danh tính của họ trong bài dự thi.

  • Bài dự thi chưa hoàn thiện.

  • Bài dự thi không theo đúng mẫu quy định.

  • Bài dự thi không sử dụng các sản phẩm American Standard trong danh sách sản phẩm.

  • Bài dự thi sử dụng sản phẩm của thương hiệu khác trong khi danh sách sản phẩm của American Standard có sản phẩm tương đương.

  • Bài dự thi không tuân thủ các điều khoản & điều kiện của American Standard Design Award.

  • Bài dự thi là thư rác.