ข่าวประชาสัมพันธ์
คอยติดตามการอัปเดต
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน American Standard Design Awards (ASDA) เพื่อส่งเสริมปรัชญาการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์ American Standard ส่งมอบห้องน้ำที่ทุกคนไว้วางใจ โดยผสานรวมการออกแบบที่รอบคอบและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมอันยอดเยี่ยมไว้อย่างลงตัว

ASDA จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2015 โดยเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพียงรอบเดียว เพื่อเปิดตัวคอลเลกชันห้องน้ำ Acacia Evolution ของเรา การแข่งขันครั้งแรกนี้เปิดรับผู้สมัครจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ASDA ได้รับการยอมรับ ในฐานะการแข่งขันที่มีความโดดเด่น และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพในการออกแบบมาแสดงฝีมือ รวมถึงถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบที่มีจุดมุ่งหมายและมีความรอบคอบ ผ่านนวัตกรรมที่มาช่วยแก้ปัญหาของผู้ใช้งานในแต่ละวัน

เนื่องจากพันธกิจของแบรนด์ คือ การออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง (Purposeful Design) และการใช้เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมอันยอดเยี่ยมที่สอดรับกับการใช้งานของผู้บริโภค รวมถึงมีการคิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงพันธกิจนี้อย่างชัดเจน เราจึงนำการแข่งขัน ASDA กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งในปี 2021 ในรูปแบบที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งให้รางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามพันธกิจของเรา

การออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง (Purposeful Design) เป็นปรัชญาการออกแบบที่ทำให้แบรนด์ American Standard สามารถส่งมอบห้องน้ำที่ทุกคนไว้วางใจ โดยผสมผสานดีไซน์ที่มีความรอบคอบและนวัตกรรมอันโดดเด่นเอาไว้อย่างลงตัว

ในการแข่งขัน American Standard จะให้ความสำคัญกับการออกแบบที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง (Purposeful Design) และส่งเสริมปรัชญาดังกล่าว ASDA ถือเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้นักออกแบบได้ทำงานร่วมกัน ปูทางสู่โลกใบใหม่ และสร้างสรรค์ห้องน้ำที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและสะท้อนความต้องการของโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

- คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
การแข่งขันนี้เปิดรับผลงานของนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จากภาควิชาสถาปัตยกรรม หรือ การออกแบบภายใน ในประเทศดังต่อไปนี้ ออสเตรเลีย กัมพูชา อินเดีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม

หัวใจสำคัญของ ASDA คือการผลักดันงานออกแบบที่ี่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง (Purposeful Design) ซึ่งสะท้อนและยกระดับช่วงเวลาการใช้ชีวิตของผู้ใช้งานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีการอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกหลายช่วงวัย

การที่ผู้อยู่อาศัยมีช่วงอายุที่หลากหลาย นับเป็นความท้าทายและถือเป็นโอกาสสำหรับนักออกแบบในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจ และมีความหมายสำหรับทุกคนในครอบครัว พื้นที่ส่วนรวมสำหรับการใช้งานที่หลากหลายจึงเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการดีไซน์ของเรา คอนเซ็ปต์การออกแบบควรสร้างสมดุลระหว่างสุขอนามัย การยศาสตร์ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ เพื่อให้เราได้มีบ้านที่แสนอบอุ่นและเป็นไปเพื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง และด้วยเหตุนี้เอง ธีมของการแข่งขันในปีนี้จึงเป็น “A Home to Love, A Space for Everyone”

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบจากทั่วภูมิภาค อันรวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรที่เป็นบริษัทสถาปัตยกรรม รวมถึงสมาคมอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน บุคคลสำคัญกลุ่มนี้นับว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้นำทางความคิดระดับแนวหน้า ซึ่งพร้อมมาเปิดประสบการณ์เชิงลึกให้แก่ทุกคน ผ่านการตัดสินที่ชาญฉลาดและสร้างสรรค์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการตัดสินได้ที่ https://asda.americanstandard-apac.com/th

ผลงานทุกชิ้นจะตัดสินบนหลักเกณฑ์สำคัญสี่ประการ ได้แก่ Purposeful Design, Inviting Style, Originality และ Feasibility โดยมีสัดส่วน 40, 30, 20 และ 10 ตามลำดับ เกณฑ์ Purposeful Design จะประเมินถึงแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับโจทย์ และวิธีการที่เลือกมาใช้ในการเติมเต็มความต้องการของผู้ใช้หลายช่วงวัย ซึ่งรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของ American Standard เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้ได้มากที่สุด ในขณะที่ Inviting Style จะมุ่งเน้นไปที่การเชิญชวนและความน่าดึงดูดใจของชิ้นงานที่มีความสวยงาม Originality จะดูถึงจินตนาการของผู้เข้าร่วม ผ่านการนำเสนอการออกแบบที่มีความสดใหม่และไม่ซ้ำใคร และเกณฑ์สุดท้าย Feasibility จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และการปรับใช้งานได้จริงของงานออกแบบดังกล่าว

ในการแข่งขันระดับประเทศ ผู้ที่รังสรรค์ผลงานออกมาได้ตอบโจทย์จะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินในประเทศของตน (แบบต่อหน้า หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom) โดยรางวัลจะประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 ทั้งนี้ ผู้ชนะรางวัลที่ 1 จะได้รับคำปรึกษาจากคณะกรรมการตัดสินในประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับ APAC ต่อไป

สำหรับการแข่งขันในระดับ APAC ผู้ชนะรางวัลที่ 1 จากระดับประเทศจะได้รับเชิญให้นำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการตัดสินระดับ APAC ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเฟ้นหา Grand Prize Winner ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพียงหนึ่งเดียว

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วม ส่วนผู้ชนะทุกอันดับจะได้รับโล่รางวัล โดยรางวัลระดับประเทศประกอบด้วย รางวัลที่ 1 (USD 2,000) รางวัลที่ 2 (USD 1,500) รางวัลที่ 3 (USD 1,000)

สำหรับรางวัล Grand Prize Winner ซึ่งจะเป็นการตัดสินในระดับภูมิภาค ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า USD 3,000 โดยผู้ชนะเลิศจะได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ASDA ในประเทศสิงคโปร์ และมีโอกาสไปเยี่ยมชม LIXIL Design Center เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ รวมถึงเข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับงานออกแบบของตนกับทีม LIXIL Design เพิ่มเติม