ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

American Standard Design Award (ASDA) เป็นการประกวดที่เชิญชวนนักออกแบบรุ่นใหม่ทั่วภูมิภาคมาปลดปล่อยจินตนาการอย่างเต็มพิกัด ในการออกแบบห้องน้ำที่ทั้งน่าใช้งานและอบอุ่น ASDA เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านการออกแบบทั่วเอเชียแปซิฟิกได้ก้าวข้ามขีดจำกัดในการรังสรรค์โซลูชันที่ไม่ซ้ำใครและตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตจริง สำหรับปีนี้ เราพร้อมที่จะเบิกทางและปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบห้องน้ำของที่พักให้ผู้เข้าพักมีความรู้สึกเสมือนอยู่บ้านที่แสนอบอุ่น พร้อมต้อนรับให้นักเดินทางทุกคนได้เข้ามาพักพิง

การแข่งขัน ASDA จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2558 โดยเป็นการแข่งขันแบบรอบเดียวเพื่อสนับสนุนการเปิดตัวคอลเลกชันห้องน้ำ Acacia Evolution และเปิดการแข่งขันใน 4 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ASDA ได้รับการตอบรับที่ดีจากวงการ ถือเป็นการแข่งขันการออกแบบอันยอดเยี่ยมที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือและทำให้พวกเขาได้รู้จักกับการออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมายและรอบคอบผ่านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

และหนึ่งในพันธกิจของอเมริกันสแตนดาร์ด นั่นก็คือการทำให้ลูกค้าของเราได้เข้าถึงกับการออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมายและเทคโนโลยีใหม่ต่าง ๆ (Purposeful Design) เพื่อสะท้อนถึงพันธกิจนี้อย่างชัดเจนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับนวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ASDA จึงได้กลับมาจัดอีกเมื่อปี 2565 โดยมุ่งยกรางวัลให้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเรา

การออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นปรัชญาการออกแบบที่วางแนวทางให้กับแบรนด์ American Standard ในการนำเสนอโซลูชันห้องน้ำที่ทุกคนวางใจ ซึ่งผสมผสานการออกแบบที่พิถีพิถันและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมมาโดยตลอด

American Standard มุ่งให้ความสำคัญในการถ่ายทอดแนวคิดและส่งเสริมปรัชญาการออกแบบที่มีจุดมุ่งหมาย (Purposeful Design) ให้กับวงการสถาปนิกและการออกแบบผ่านทางกิจกรรม ASDA
โดยกิจกรรม ASDA ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีให้กับคนในวงการเพื่อทำงานร่วมกัน เปิดโลกทัศน์ และสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา

การแข่งขันเปิดรับผลงานจากนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหรือมัณฑนศิลป์ หรือคณะ/สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (เท่านั้น) ในประเทศไทย ออสเตรเลีย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

หัวใจของ ASDA คือความมุ่งมั่นหนึ่งเดียวที่จะส่งมอบการออกแบบที่มีจุดมุ่งหมายและผ่านการคิดค้นมาอย่างถี่ถ้วน ซึ่งสะท้อนและยกระดับการใช้ชีวิตให้กับผู้บริโภคของเรา

สิ่งที่จะให้คำนิยามคำว่า "บ้าน" ได้อย่างแท้จริงคือความสมดุลระหว่างการออกแบบ พื้นที่ และประโยชน์ใช้สอยที่มีความละเอียดอ่อน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่บ้าน เราก็ยังคงต้องการพื้นที่ที่ไว้ผ่อนคลาย สร้างแรงบันดาลใจและทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวา ความรู้สึกสบายกายสบายใจ นับเป็นสิ่งที่จะโอบรับเราทุกครั้งที่ก้าวเท้าเข้าไปในห้อง ไม่ว่าห้องนั้นจะมีสไตล์ สีสัน หรือการตกแต่งในรูปแบบใด

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบจากทั่วภูมิภาค ซึ่งรวมไปถึงพันธมิตรของบริษัทสถาปัตยกรรมชั้นนำ สถาปนิกมืออาชีพ และนักออกแบบตกแต่งภายในที่มีชื่อเสียง บุคคลในวงการอุตสาหกรรมการออกแบบเหล่านี้คือผู้นำทางความคิดที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมอย่างมากมาย โดยจะประเมินผลงานและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกทางสถาปัตยกรรม

คณะกรรมการจะตัดสินผลงานตามเกณฑ์หลัก 4 ประการ ได้แก่ Purposeful Design (การออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมาย) Inviting Style (ความน่าใช้งาน) Originality (ความคิดสร้างสรรค์) และ Feasibility (การใช้งานได้จริง) โดยสัดส่วนคะแนนจะอยู่ที่ 40, 30, 20 และ 10 ตามลำดับ โดยมีคำนิยามดังต่อไปนี้

Purposeful Design: การออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมาย
แนวคิดการออกแบบที่มีการคำนึงถึงความต้องการและการใช้งานที่เหมาะสมของผู้เข้าพักอาศัยและเจ้าของกิจการ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัว รวมถึงทั้งในเรื่องการออกแบบพื้นที่ห้องน้ำ และการเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำจาก American Standard ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถนำเสนอได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ในการออกแบบนั้น สามารถตอบโจทย์แนวคิดนั้นได้อย่างไร

Inviting Style: ความน่าใช้งาน
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแสดงให้เห็นถึงสุนทรียภาพของความงามของพื้นที่พร้อมกับรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์งานดีไซน์ได้อย่างลงตัวและดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการใช้งานที่ทำให้สะดวกสบายเสมือนอยู่บ้าน

Originality: ความคิดสร้างสรรค์
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบหรือการแก้ปัญหาเรื่องการใช้งานพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจ รวมถึงการนำเสนอวิธีที่แตกต่างไม่ซ้ำใคร แก้ปัญหาด้วยมุมมองใหม่ ๆ และมีแนวทางที่โดดเด่น โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากผลงานที่มีอยู่เดิมแล้ว

Feasibility: การใช้งานได้จริง
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และสามารถนำไปปรับใช้งานได้ในชีวิตจริง รวมไปถึงความสะดวกสบายในการใช้งานตามหลักการยศาสตร์ของงานออกแบบดังกล่าว


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://asda.americanstandard-...

คณะกรรมการของแต่ละประเทศจะประเมินผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยจะเลือกผลงานที่ดีที่สุดจำนวนไม่เกิน 10 ชิ้น ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการระดับประเทศ และทางคณะกรรมจะเป็นผู้ตัดสินผู้ชนะ

ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 จากแต่ละประเทศจะได้ผ่านเข้ารอบในการแข่งขันต่อในระดับเอเชียแปซิฟิก และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกครั้ง โดยคณะกรรมการระดับเอเชียแปซิฟิกจะเป็นผู้ประเมินและตัดสินผู้ชนะรางวัล Grand Prize

ผู้เข้าแข่งขันที่ส่งผลงานอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม และสำหรับผู้ชนะรางวัลระดับประเทศ ผู้ชนะของแต่ละประเทศจะได้รับรางวัลดังนี้ ผู้ชนะรางวัลที่ 1 (2,000 ดอลลาร์สหรัฐ) รางวัลที่ 2 (1,500 ดอลลาร์สหรัฐ) รางวัลที่ 3 (1,000 ดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมโล่รางวัล

สำหรับรางวัลระดับเอเชีย-แปซิฟิกซึ่งเป็นการตัดสินในระดับภูมิภาค ผู้ชนะรางวัล Grand Prize จะได้รับรางวัลมูลค่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งได้รับโอกาสให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและเยี่ยมชม LIXIL Global Design Centre ณ ประเทศสิงคโปร์