Thiết kế không gian phòng tắm nhà ở

Tiêu đề: Green Blinds

Tên: Lê Đức Thịnh

Quốc gia: Việt Nam

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

Thiết kế không gian phòng tắm khách sạn

Tiêu đề: Passive Cleaned Toilet - The most cleaned toilet

Tên: Teeragiat Sukyoo

Quốc gia: Thái Lan

Trường: Đại học Assumption