Thiết kế không gian phòng tắm nhà ở

Tên: Lê Đức Thịnh

Quốc gia: Việt Nam

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

Thiết kế không gian phòng tắm khách sạn

Tên: Teeragiat Sukyoo

Quốc gia: Thái Lan

Trường: Đại học Assumption