Thiết kế không gian phòng tắm khách sạn

Tiêu đề: SereniScape Retreat: Your Personal Urban Oasis

Tên: Ricardo Noel Bonalos

Quốc gia: Philippines

Trường: University of Santo Tomas